Samtalsterapi

 
 

frisk insida för en strålande utsida

psykoterapi och livsstilsrådgivning med Dr. Paula Liljeberg

Paula Liljeberg, psykiatriker och legitimerad psykoterapeut med kognitiv inriktning, har mångårig erfarenhet som psykiatriker, psykoterapeut och chefsbefattningar inom Stockholms läns sjukvårdsområde. I kognitiv beteendeterapi arbetar ni tillsammans för förändring med hjälp av dina tankar, känslor och beteenden genom kortare kognitiva terapisessioner och rådgivning.

Alla behöver inte psykoterapi. Ibland behövs bara någon att rådgöra med när du står mitt i vardagen och undrar hur livet ska te sig framöver. Kanske behöver du få stöd i att strukturera upp livet och vardagen? Det kan handla om att du står inför en ny situation och ska fatta ett avgörande beslut eller hur du kan göra den förändring i livet som du önskar. När det gäller skönhet har din självbild stor inverkan och hur vi mår på insidan påverkar hur vi ser ut på utsidan. Din viktigaste relation är den till du har till dig själv och den kräver omsorg, engagemang och arbete. Dr. Liljeberg kan leda dig framåt och ge dig verktygen du behöver för att göra de livsstilsförändringar du önskar.

 

Så går behandlingen till

Du träffar Dr. Liljeberg i Refine Clinics samtalsrum. Ni arbetar med konkreta mål för utveckling som du själv formulerar och som är mätbara - det vill säga, du vet när målet är uppnått. Mycket av arbetet förväntas du göra mellan sessionerna, med uppgifter och övningar att använda i vardagen och speciella situationer. Varje session är ca 1 - 1,5 h lång och antalet sessioner bestäms utefter dina behov och önskemål.

 

Pris

En session: 2000 kr